2014. évi Lépj! projekt - BeszámolóSzervezetünk "Légy teljes értékű résztvevője városod környezeti ügyeinek!" című pályázata támogatásban részesült 2014. tavaszán Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt Lépj! pályázaton.Az alábbiakban e projekt szakmai beszámolóját közöljük:

Szervezetünk 2014. évi Lépj - Légy Pécs jövője! pályázati projektjében célként tűzte ki, hogy szünidőben tartalmas programot szervezzen középiskolás diákok számára, akik műhelymunkák keretében fejleszthetik érzékenységüket és részvételi hajlandóságukat a társadalmilag fontos környezeti ügyek területén és lehetőséget kívánt adni az egyéni megnyilatkozásokra és a közösségi összefogás iránti igény fejlesztésére. 

Átfogó célként projektünkkel fel kívántuk hívni a figyelmet a nagyobb hatású környezeti ügyek természeti és társadalmi hatásaira, s az ezek megítéléséhez szükséges társadalmi összefogás fontosságára.

A projekt keretében 4 műhelymunkát és egy vetélkedőt rendeztünk meg:
Műhelymunkáinkon egy-egy téma köré fűztük fel a foglalkozás és a beszélgetés menetét,a következők szerint:


https://docs.google.com/file/d/0B_Ej5SzAeriuM1REZmlfajFmejg/edit?usp=drive_webhttps://docs.google.com/file/d/0B_Ej5SzAeriuOGloMndlZlFjLUE/edit?usp=drive_webhttps://docs.google.com/file/d/0B_Ej5SzAeriuNnU5QU5sWVFnZGM/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/file/d/0B_Ej5SzAeriuQnZpNUtiNXlaU0U/edit?usp=drive_web

https://docs.google.com/file/d/0B_Ej5SzAeriuRURjOHFsWC1mQ00/edit?usp=drive_web


    Első műhelymunka: augusztus 5. 1000


Az első műhelymunka augusztus 5-én valósult meg, a beszélgetés fő
témájává a városi környezeti ügyek jellemzői, egy városlakó településhez kapcsolódó elvárásai, igényei és ezzel párban járó kötelességei, tettei váltak.

Az első részben arról kérdeztük a résztvevőket, hogy számukra mi jelenti a boldogságot, melyek azok az értékek, amelyek kapaszkodóul szolgálnak az életben. Jellemzően a család, a barátok, a szerelem, az alapvető létszükségletek megléte merült fel.

Ezután ezen értékeket elvárásokká alakítottuk, melyeket a településünkkel szemben elvárunk. Biztonság, megfelelő infrastuktúra, programok, megélhetés, tisztaság, jó szomszédság - a legjellemzőbb sarokkövek, amelyek szóba kerültek.

A következő blokkban arról beszélgettünk, hogy mi mindezért, amit a település biztosítani tud számunkra, mit adunk cserébe, mit teszünk lakóhelyünkért. Legtöbben a szemetelés elhagyását, a szelektív hulladékgyűjtésben való részvételt, a településükön folytatott önkéntes munkát, a mikro- és a tágabb környezethez való empatikus alkalmazkodást említették.

A műhelymunka végén arra kértük a résztvevőket, hogy idézzenek fel egy emlékezetes történetet, mely a településükhöz köti őket, ezzel is megerősítve az érzést, hogy szükséges a ragaszkodás a lakóhelyünkhöz. 
Második és harmadik műhelymunka: augusztus 13. 1000 
és 1200A második és harmadik műhelymunka augusztus 13-án valósult meg, a résztvevőkkel a városi környezeti ügyek alapvetéseit tovább tárgyalva, mélyebben elemeztük egy település környezetvédelmi vonatkozásait, konkrét esetek vizsgálva.

Beszélgetés első témájaként személyenként sorrendet állítottunk fel egyes fontos életesemények és a környezeti problémák kezelése között. Azt is megvizsgáltuk, hogy miként hat a sorrendre az, ha a tényezők közé a megélhetés, a pénz kérdése, fontossága is.

Ezután a résztvevők lakókörnyezetünk legnagyobb környezeti problémájára tértünk rá. A problémák között a nem megfelelő levegőminőség, a szemetelés, a megfelelő környezeti kultúra hiánya és a zöldfelületek hiánya kerültek megemlítésre.

Miután kiválasztottuk a problémákat, arra kértük a résztvevőket, hogy próbáljanak javaslatokat kidolgozni ezek megoldására. A javaslatok között a technikai megoldások (hulladékgyűjtő edények kihelyezése, burkolatfeltörés, levegőszűrök beszerelése, forgalomcsillapítás) mellett hangsúlyosan megjelent a közösségi összefogás fontossága.

A műhelymunka zárásaként ismét egy történet, emlék felidézésére kértük a fiatalokat, amely településükkel és a környezetvédelemhez kapcsolja őket.
A résztvevők negatív és pozitív emlékeket is felvető történeteket vázoltak fel, melyekből egyértelműen kimutatható, hogy igen nagy szükség 
van a lakosság szerepvállalására környezeti ügyekben.


Negyedik műhelymunka: 
augusztus 19. 1000

A negyedik műhelymunka augusztus 19-én valósult meg, a résztvevőkkel a városi környezeti ügyekben való hatékony érdekérvényesítéshez kapcsolódóan azzal foglalkoztunk, hogy mire van szükség egy jó lakossági akcióhoz. Legtöbbször az ügyet képviselő, határozott véleményvezér személy, az önkéntesség, a határozott cél, az összefogás és a reklám került elő.

Ezután a vetélkedőre készülve 5 (lakosság, környezetvédelmi hatóság, önkormányzat, beruházó, civil szervezetek) véleményező csoportba rendeződtünk és megvizsgáltuk egy elképzelt környezeti ügy (külszíni fejtésű bánya megnyitása a település közelében) pozitív és negatív aspektusait,s közös, minden szereplő számára elfogadható megoldásra törekedtünk. A műhelymunkák sora ezzel sikerrel lezárult, jövő héten következik a vetélkedő, melyben értékes nyeremények várják a résztvevőket.

Vetélkedő:
augusztus 26. 1430


A vetélkedő során egy képzeletbeli környezeti ügy közmeghallgatásán találhatták magunkat résztvevők, melyen 5 véleményező csoportban vehettek részt ( lakosság, beruházó, település, civil szervezetek és hatóságok csoportjait modellezik). A játék nyertesei informatikai eszközöket (Tablet PC) és környezettudatos ajándékokat (elemtöltő, fogyasztásmérő, környezetbarát jegyzettömb) kapnak ajándékba.


-
https://docs.google.com/file/d/0B_Ej5SzAeriuUUlYTlA2YzBjeTA/edit?usp=drive_web


https://docs.google.com/file/d/0B_Ej5SzAeriudWN5TUhvNHZWS0U/edit?usp=drive_web

https://docs.google.com/file/d/0B_Ej5SzAeriuR2dEMVZuSHZzNkk/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/file/d/0B_Ej5SzAeriucmFnSy1HZm1Oelk/edit?usp=drive_web
jjjjjhhhhhhh

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Megtekintés
A 2014. évi Lépj projekt második és harmadik műhelymunkájának képei  2014. aug. 14. 11:51 Dr. Balázs Hohmann
ċ

Megtekintés
A 2014. évi Lépj projekt első műhelymunkájának képei  2014. aug. 14. 11:50 Dr. Balázs Hohmann
ċ

Megtekintés
A 2014. évi Lépj projekt negyedik műhelymunkájának képei  2014. aug. 19. 8:20 Dr. Balázs Hohmann
ċ

Megtekintés
A 2014. évi Lépj projekt vetélkedőjének képei  2014. aug. 26. 12:32 Dr. Balázs Hohmann
Comments